Gói cước 4G Mobifone HDP (Data + gọi)

Ghi chú : Gói cước 4G Mobifone gồm Data tốc độ cao, gọi nội mạng miễn phí

HDP70

Dung lượng

2GB data 4G + 70 phút gọi nội mạng

Giá cước 70.000đ/30 ngày
Cú pháp TAI HDP70 gửi 9084
Cước phát sinh Mua thêm Data 4G
Chú thích

Ngắt kết nối Data

Đăng ký

HDP100

Dung lượng

3GB data 4G + 100 phút gọi nội mạng

Giá cước 100.000đ/30 ngày
Cú pháp TAI HDP100 gửi 9084
Cước phát sinh Mua thêm Data 4G
Chú thích

Ngắt kết nối Data

Đăng ký

HDP120

Dung lượng

ưu đãi 4GB data 4G + 120 phút gọi nội mạng

Giá cước 120.000đ/30 ngày
Cú pháp TAI HDP120 gửi 9084
Cước phát sinh Mua thêm Data 4G
Chú thích

Ngắt kết nối Data

Đăng ký

HDP200

Dung lượng

ưu đãi 6.5GB data 4G + 200 phút gọi nội mạng

Giá cước 200.000đ/30 ngày
Cú pháp TAI HDP200 gửi 9084
Cước phát sinh Mua thêm Data 4G
Chú thích

Ngắt kết nối Data

Đăng ký