Gói cước 4G Mobifone HD

Ghi chú : Gói cước 4G hấp dẫn, Data khủng cho mạng Mobifone

HD70

Dung lượng

Ưu đãi 2.4GB data 4G

Giá cước 70.000đ/30 ngày
Cú pháp TAI HD70 gửi 9084
Cước phát sinh Mua thêm Data 4G
Đăng ký

HD90

Dung lượng

Ưu đãi 3.5GB data 4G

Giá cước 90.000đ/30 ngày
Cú pháp TAI HD90 gửi 9084
Cước phát sinh Mua thêm Data 4G
Đăng ký

HD120

Dung lượng

Ưu đãi 6GB data 4G

Giá cước 120.000đ/30 ngày
Cú pháp TAI HD120 gửi 9084
Cước phát sinh Mua thêm Data 4G
Đăng ký

HD200

Dung lượng

Có ngay 11GB Data 4G

Giá cước 200.000đ/30 ngày
Cú pháp TAI HD200 gửi 9084
Cước phát sinh Mua thêm Data 4G
Đăng ký