GÓI CƯỚC 3G MOBIFONE

Trải nghiệm gói MIU

 • Giá cước: 70.000đ
 • Data tốc độ cao: 600MB
 • Soạn: TAI MIU Gửi 9084
 • Thời gian sử dụng: 30 ngày

Trải nghiệm gói MIU90

 • Giá cước: 210.000đ
 • Data tốc độ cao: 1GB
 • Soạn: TAI MIU90 Gửi 9084
 • Thời gian sử dụng: 90 ngày

Trải nghiệm gói BMIU

 • Giá cước: 200.000đ
 • Data tốc độ cao: 3GB
 • Soạn: TAI BMIU Gửi 9084
 • Thời gian sử dụng: 30 ngày

Trải nghiệm gói M120

 • Giá cước: 120.000đ
 • Data tốc độ cao: 1,6GB
 • Soạn: TAI M120 Gửi 9084
 • Thời gian sử dụng: 30 ngày

GÓI 4G ĐĂNG KÝ NHIỀU NHẤT

Trải nghiệm gói HD70

 • Giá cước: 70.000đ
 • Data tốc độ cao: 2.4GB
 • Soạn: TAI HD70 Gửi 9084
 • Thời gian sử dụng: 30 ngày

Trải nghiệm gói HD90

 • Giá cước: 90.000đ
 • Data tốc độ cao: 3.5GB
 • Soạn: TAI HD90 Gửi 9084
 • Thời gian sử dụng: 30 ngày

Trải nghiệm gói HD120

 • Giá cước: 120.000đ
 • Data tốc độ cao: 6GB
 • Soạn: TAI HD120 Gửi 9084
 • Thời gian sử dụng: 30 ngày

Trải nghiệm gói KC90

 • Giá cước: 90.000đ
 • Data tốc độ cao: 2GB + 70phút gọi
 • Soạn: TAI1 KC90 Gửi 9084
 • Thời gian sử dụng: 30 ngày